بررسی پتانسیلهای کشاورزی شهرستان راسک در سفر مدیر عامل شرکت به استان سیستان و بلوچستان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد/در سفر یک روزه مدیر عامل شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد به استان سیستان و بلوچستان ، جلسه ای با فرماندار راسک، مدیران ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، بخشداران پیشین و کارشناسان مرتبط با حوزه کشاورزی برگزار و موارد لازم در خصوص همکاری فی مابین و پتانسیل های موجود در استان سیستان و بلوچستان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

♦️وی همچنین طی این سفر از اراضی مستعد ومنابع آبی منطقه نظیر سد پیشین بازدید کردند.

♦️ در ادامه نیز هماهنگی های لازم در راستای اجرای پروژه های مشترک کشاورزی در زاهدان انجام و پیگیری شد.

روابط عمومی شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر