طرح توسعه شرکت در الویت تمرکز همه کارکنان و مدیران/ شرکت با صنعتی شدن بسمت ایجاد درآمد پایدار پیش خواهد رفت

مدیر عامل گروه شرکتهای پیشکسوتان ماندگار غدیر گفت : طرح توسعه اقتصادی و صنعتی شرکت باید در الویت کاری و تمرکز اصلی همه مدیران و کارکنان باشد .

عباس دهقان بهابادی در تشریح گام دوم شرکت گفت :شرکت با صنعتی شدن و ایجاد درآمد پایدبسمت ایجاد درآمد پایدار پیش خواهد رفت و اینکاربا هدف گذاری  در گام دوم و پیشروی بسوی طرح توسعه اقتصادی و صنعتی شدن عملیاتی خواهد شد .

دهقان بهابادی که در جمع کارکنان شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر سخن می گفت با تاکید بر توسعه  شرکت و  رفتن بسمت صنعتی شدن  ادامه داد : ما در طرح توسعه اقتصادی شرکت حتما صنایع جدیدی را ایجاد خواهیم نمود و تا پایان نیمه اول سال 1403 حداقل 5 طرح صنعتی که ایجاد درآمد پایدار و ماهیانه برای شرکت داشته باشند راه اندازی خواهد شد.

 

مدیر عامل گروه شرکتهای پیشکسوتان ماندگار غدیر در بخش دیگری از سخنان خود گفت : برای رسیدن به این اهداف باید مدلها و ساختار های سازمانی شرکت تغییر کند و بسمت صنعتی شدن پیش برود .

 

 

 

روابط عمومی شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر