جلسه مدیر عامل شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر با مدیران سرپرستی بانک ایران زمین استان

در راستای اهداف گام دوم شرکت و با هدف تامین مالی پروژه های صنعتی  با حضور مدیر عامل ،معاون فنی و پشتیبانی ، مدیر صندوق و مدیر مالی  گروه شرکتهای پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد و مدیران سرپرستی  بانک ایران زمین  استان  امروز شنبه 19 شهریور ماه  در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

مدیر عامل گروه شرکتهای پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد در این جلسه ضمن معرفی شرکت به تشریح گام دوم و پروژه های صنعتی شرکت پرداخت و گفت : امیدواریم بتوانیم با ایجاد راهکارهای مناسب در  تامین اعتبارات لازم برای پیشرفت و توسعه این پروژه ها با بانک ایران زمین مناسبات خوبی را برقرار سازیم .