امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و گروه تعاونی شرکتهای پیشکسوتان ماندگار غدیر

تفاهم نامه همکاری مشترک گروه تعاونی شرکتهای پیشکسوتان ماندگار غدیر و دانشگاه آزاد اسلامی یزد با رویکرد تقویت و بهره مندی از ظرفیت‌های دوسویه منعقد شد.

تفاهم‌نامه همکاری و تأسیس شتاب‌دهنده با رویکرد بهره مندی از ظرفیت‌های دوسویه بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر با حضور دکتر محمد رضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، دکتر محمدرضا جناب زاده سرپرست سرای نوآوری و رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد دکتر محمدمهران لسان صدق مسئول مرکز رشد این دانشگاه و مهندس عباس دهقان بهابادی مدیر عامل پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد به امضا رسید.

مهندس عباس دهقان بهابادی ، مدیر عامل شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر هدف از امضای این تفاهم نامه را استفاده از توانمندی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی، فناوری و همکاری با سرای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد در معرفی و پرورش ایده ها و تبدیل آنها به فناوری محصولات فناورانه عنوان نمود و گفت : این تفاهم نامه در راستای گام دوم شرکت و به منظور بر طرف کردن نیاز های متقابل و هم افزایی بیشتر با مراکز علمی منعقد گردیده است.

این تفاهم نامه در8 ماده و 11 محور همکاری به امضای دکتر محمد رضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد و مهندس عباس دهقان بهابادی مدیرعامل گروه تعاونی شرکت های پیشکسوتان ماندگار غدیر رسید.

🙏 اخبار مرتبط :

روابط عمومی شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر