شرکت گردشگری سالار گشت غدیر

فعال در حوزه های گردشگری و خدمات تور و تفریحی

شرکت پیشگام تجارت غدیر

فعال در حوزه های واردات و صادرات قطعات صنعتی و مورد نیاز کشور

موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی حافظ گستر سراج

فعال در حوزه های بادیگاری و تیپ حفاظتی اشخاص و تیم ها

بیمه کوثر

فعال در حوزه های بیمه ای و خدمات بیمه ای

کاریابی ایرانیان

فعال در حوزه های خدمات کاری و کاریابی برای اشخاص و شرکت ها