شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر با بیش از ۱۲ سال سابقه در جهت تامین نیاز های مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و همچنین ایجاد اشتغال و کارآفرینی و بهبود سطح درآمد اعضا با ایجاد هلدینگ های بازرگانی و خدمات، عمران، حمل و نقل ، صنعت و معدن فعالیت می کند.

اعضای هییت مدیره شرکت:

روابط عمومی شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر